impuls

Program projektowy

Perfekcyjna harmonia ?wiat?a i formy

impuls

 

Przegląd kolorów

Aura ?wietlna

Trwale ?wiec?ce ?wiat?o po wy??czeniu dzi?ki technologii LED o d?ugiej ?ywotno?ci w kolorze bia?ym, czerwonym i niebieskim.

Sta?e pod?wietlenie w nocy

Klawisz impuls ?wieci si? tylko wtedy, gdy jest potrzebny: w stanie wy??czonym pod?wietlony jest tylko kontur. To dekoracyjne o?wietlenie, prawie niezauwa?alne w dzie?, dzia?a w nocy jak nawigator i zapewnia doskona?? orientacj?. Jest praktyczne, przytulne i gwarantuje bezpiecze?stwo.

Technika naciskania

Inaczej ni? w tradycyjnych wy??cznikach, w serii impuls wystarczy w celu uruchomienia lekko nacisn?? na dowolne miejsce przycisku. Zapewnia to maksymalny komfort obs?ugi.

Zasada dzia?ania

 

Zasada konstrukcji modu?owej