Regulator temperatury pomieszczenia

Precyzyjne i punktualne ciep?o

 

Regulator temperatury pomieszczenia KNX Fan Coil
Regulator temperatury pomieszczenia z zegarem steruj?cym
Regulator temperatury pomieszczenia Busch-Jaeger umo?liwia komfortowe ustawianie ??danej temperatury za pomoc? pokr?t?a. W okienku wida? aktualn? temperatur? pomieszczenia. Mo?na od razu zobaczy?, czy ??dany stopie? ogrzewania jest ju? osi?gni?ty.
Regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania/ch?odzenia
Regulator temperatury pomieszczenia
Zgodne z zapotrzebowaniem ogrzewanie jest kluczem do oszcz?dzania energii. Regulator temperatury pomieszczenia Busch-Jaeger umo?liwia komfortowe ustawianie ??danej temperatury za pomoc? pokr?t?a.
Regulator temperatury pomieszczenia KNX z czujnikiem-przyciskiem