Bezpiecze?stwo

Alarmuje, gdy tylko co? si? poruszy

Czujnik ruchu

Bezpiecze?stwo

Stacja pogodowa

Niepogoda nie jest ju? interesuj?ca

Nasza stacja pogodowa rejestruje temperatur?, pr?dko?? wiatru i deszcz. Gdy tylko nadejdzie burza, ?aluzje s? automatycznie podnoszone. Tym samym pogi?te listwy lub rozbite szyby nale?? ju? do przesz?o?ci. Po otwarciu okna dachowego system mo?e wys?a? powiadomienie na smartfon lub tablet u?ytkownika.

Odkryj wi?cej mo?liwo?ci Smart Home