Busch-Jaeger

Ochrona danych osobowych.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i przestrzegamy ustawowych regulacji obowiązujących dla ich ochrony. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na tym portalu wyłącznie w zakresie wymaganym na potrzeby niniejszej oferty online. Poniższe oświadczenie umożliwia naszym klientom rozeznanie w sposobie zapewnienia tej ochrony i rodzaju zbieranych danych oraz celu ich gromadzenia.

Informacja na temat WirdeMinds.

Do celów marketingu i optymalizacji na niniejszej stronie internetowej stosowane są produkty i usługi firmy WiredMinds AG (www.wiredminds.de). Następuje przy tym gromadzenie, opracowywanie i zapisywanie danych, z których pod pseudonimem tworzone będą profile użytkowania. Tam, gdzie jest to możliwe i sensowne, profile użytkowania będą całkowicie anonimizowane. Do tego mogą być stosowane tzw. ciasteczka. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej odwiedzającego stronę i służą do rozpoznania przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę. Zebrane dane, które mogą również zawierać dane osobowe, są przekazywane do WiredMinds lub zbierane bezpośrednio przez WiredMinds. WiredMinds może wykorzystywać informacje pozostawione przez odwiedzających na stronie internetowej do tworzenia anonimizowanych profili użytkowania. Uzyskane przy tym dane nie będą - bez osobno wyrażonej zgody zainteresowanego - wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby kryjącej się pod pseudonimem. Jeżeli zbierane będą adresy IP, to niezwłocznie po ich uzyskaniu będą one anonimizowane przez usunięcie ostatniego bloku liczbowego. Gromadzeniu, opracowywaniu i zapisywaniu danych można się w każdej chwili sprzeciwić ze skutkiem na przyszłość. Wykluczyc ze sledzenia strony internetowej.


01 Dane osobowe.

Dane osobowe to poszczególne informacje na temat sytuacji osobistej i merytorycznej dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Informacje, których nie można niebezpośrednio lub pośrednio powiązać z tożsamością - takie jak np. liczba użytkowników portalu - nie są danymi osobowymi.

W przypadku myABB-LivingSpace są to z informacje udzielone nam przez samego użytkownika, np. dane rejestracyjne, dane kontaktowe, lub inne dane, które mogą dojść zależnie od wykorzystywanych usług, np. dane bankowe oraz dane urządzeń, przyporządkowanych do konta użytkownika.

Dane osobowe uzyskane w ramach niniejszej oferty online będziemy wykorzystywać wyłącznie na cele tej oferty. Nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to jednoznaczną zgodę osoby zainteresowanej lub będziemy do tego zobowiązani na podstawie ustawy wzgl. decyzji sądowej lub urzędowej. W tym kontekście osobami trzecimi nie są osoby opracowujące dane zlecenia, które bardzo starannie dobieramy i zobowiązujemy umową do dotrzymywania wymaganych środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych.


02 Dane o korzystaniu na platformie serwisowej myABB-LivingSpace.

Podczas każdego korzystania rejestrowane są wydarzenia, takie jak: który użytkownik i które urządzenie, o której godzinie i na jaki okres mieli dostęp do systemu lub jakie usługi były wykorzystywane. Dane te są także udostępniane użytkownikowi w formie historii. Czas przechowywania takich wydarzeń wynosi trzy miesiące. Niezależnie od tego stosujemy te dane wyłącznie w formie anonimizowanej do celów statystycznych.


03 Protokołowanie.

Ze względów technicznych przeglądarka automatyczne przesyła dane na nasz serwer po wejściu na nasz portal. Do danych tych należą m. in. data i godzina wejścia, URL portalu kierującego, otwierane pliki, ilość wysłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz adres IP. Dane te są analizowane do celów statystycznych i na zakończenie kasowane.


04 Ciasteczka.

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe odkładane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Nasze strony internetowe stosują ciasteczka w różnych miejscach. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika a także bardziej efektywna i bezpieczna. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne“. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny. Ciasteczka nie czynią żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Tę funkcję można wyłączyć w przeglądarce lub ustawić ją tak, aby można było w poszczególnych przypadkach decydować o tym, czy ciasteczko ma być akceptowane, czy nie. W takim przypadku może jednakże dojść do ograniczenia możliwości obsługiwania naszej strony.

Informacja na temat Google Analytics.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje utworzone przez ciasteczko i dotyczące korzystania z witryny są z reguły przekazywane na serwer w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie, Google skraca uprzednio adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach partnerskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć operatorom witryn dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Zapisywaniu ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec rejestracji przez Google danych utworzonych przez ciasteczko i dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) instalując wtyczkę przeglądarki pobraną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com.


05 Zewnętrzne linki.

W celu udzielenia optymalnych informacji umieściliśmy na naszych stronach linki kierujące na strony osób trzecich. Ponieważ są to witryny innych operatorów, nie mamy żadnego wpływu na zawarte tam treści - odpowiadają za nie wyłącznie operatorzy tych witryn. Stosownie do tego oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron osób trzecich, na które te linki kierują.


06 Prawo do uzyskiwania informacji.

Klient ma w każdej chwili prawo uzyskania informacji na temat danych dotyczących ich osoby, ich pochodzenia oraz celu ich zapisywania. Informacji o zapisanych danych udziela nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. Aby uzyskać taką informację, należy wylegitymować się jako osoba, której dotyczą udzielone informacje, lub wykazać, że jest się uprawnionym do uzyskiwana informacji dotyczących osób trzecich.


07 Dalsze informacje.

Zaufanie klientów jest dla nas ważne. Dlatego też w każdej chwili chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat opracowywania danych osobowych. W przypadku zapytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, lub potrzeby szczegółowych informacji na temat określonego punktu proszę zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.


08 Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych może podlegać aktualizacjom, np. na podstawie zmiany przepisów. Dlatego też prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej strony.


09 Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych.

ABB AG
Frank-Martin Entzer
Konzerndatenschutzbeauftragter
ABB Deutschland
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim
frank-martin.entzer(at)de.abb.com