(Kopie 4)

Złącze kamer ABB-Welcome

Współpraca. Z najlepszymi perspektywami.

Liczne kamery można w prosty sposób zintegrować w systemie. Do zewnętrznej magistrali można podłączyć maksymalnie cztery moduły złącza kamer, każde z maksymalnie czterema kamerami analogowymi, tym samym na obszarze zewnętrznym można użyć maksymalnie 16 kamer. Do każdego mieszkania można dodatkowo podłączyć jedno złącze kamery z maksymalnie czterema kamerami analogowymi. Obrazy z tych kamer można oglądać jedynie z przyporządkowanego mieszkania i są one pomyślane jako rozwiązanie indoor.

Ponadto nagrany sygnał można przekazywać do zewnętrznych systemów DVR lub TV. Równolegle do nowego złącza Busch-Jaeger oferuje trzy nowe kamery analogowe: klasyczną kamerę wideo, kamerę kopułkową i minikamerę kopułkową.


Trzy różne kamery wideo

Nowe złącze kamer firmy Busch-Jaeger umożliwia podłączenie zewnętrznych kamer analogowych do stacji zewnętrznej audio lub wideo. W ten sposób można alternatywnie lub w uzupełnieniu do już wbudowanej kamery ABB-Welcome uzyskać inne kąty widzenia. Do instalacji ABB-Welcome można podłączyć maksymalnie cztery złącza kamer. Złącze kamer może opracowywać sygnały z maksymalnie 15 kamer analogowych. Ponadto złącze kamer posiada zewnętrzne wyjście wideo i tym samym opcję przekazywania zarejestrowanych sygnałów do zewnętrznych urządzeń (np. systemów DVR lub TV). Zdalny dostęp do instalacji ABB-Welcome możliwy jest także przy użyciu mobilnych urządzeń końcowych poprzez portal internetowy myBUSCH-JAEGER.

Doposażenie i rozszerzenie

Włączenie w stację zewnętrzną audio przebiega bez problemu. Do integracji w stację zewnętrzną wideo wymagany jest dodatkowy moduł bazowy.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje