Bramka telefoniczna ABB-Welcome

Komunikacja. Telefon otwiera drzwi.

Przez połączenie bramki telefonicznej ABB-Welcome z centralą telefoniczną następuje przekazywanie rozmowy domofonowej na podłączone do centrali telefony. Możliwe jest także przekazywanie połączenia na inne telefony stacjonarne lub komórkowe.


Bramka telefoniczna ABB-Welcome może uzupełniać działanie stacji wewnętrznej ABB-Welcome i odbierać rozmowy domofonowe. Jeśli bramka telefoniczna zostanie podłączona do centrali telefonicznej, to do komunikacji domofonowej można będzie wykorzystywać wszystkie podłączone do centrali telefony, niezależnie od tego, czy są to telefony analogowe, DECT, ISDN lub IP. Jeśli bramka telefoniczna zostanie podłączona do przyłącza stacjonarnego, to - podobnie jak przez centralę telefoniczną - można będzie dzwonić dowolne telefony za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Dzięki temu użytkownik telefonu może porozmawiać z gościem, otworzyć mu drzwi i włączyć oświetlenie korytarza. Z telefonu można także - przez bramkę telefoniczną - zadzwonić do stacji zewnętrznej. Stacji wewnętrznych audio lub wideo ABB-Welcome należy używać równolegle z bramką telefoniczną, aby nieprzerwanie zapewnić komunikację ze stacją drzwiową. Programowanie jest możliwe bez komputera. Ustawień można dokonywać za pomocą sygnalizacji tonowej DTMF. Udostępniająca dalsze funkcje opcjonalna brama sieciowa IP umożliwia ponadto komfortowe uruchomienie i konfigurację za pomocą przenośnego komputera lub tabletu.


 • Realizuje ona włączenie wideodomofonu w instalację telefoniczną.
 • Za pośrednictwem centrali z przyłączem analogowym umożliwia nawiązanie połączenia z innymi urządzeniami, takimi jak dalsze analogowe telefony stacjonarne, telefony DECT, telefony ISDN lub telefony komórkowe.
 • Za pośrednictwem wybranych telefonów można otworzyć drzwi lub włączyć oświetlenie.
 • Optymalne zastosowanie dzięki niewielkim rozmiarom: tylko 4 moduły.
 • Możliwe proste uruchomienie bez komputera.
 • Bardziej komfortowe uruchomienie następuje opcjonalnie za pośrednictwem interfejsu sieciowego bramy sieciowej IP.

  01

  Zewnętrzna stacja wideo ABB-Welcome

  02

  Centrala systemu ABB-Welcome

  03

  ABB-WelcomeTouch

  04

  Brama sieciowa ABB-Welcome

  05

  Telefon IP

  06

  Smartfon

  07

  Telefon DETC

  08

  Router

  09

  Telefon analogowy

  10

  Telefon ISDN


  Online-Katalog (Angielski).
  Dalsze informacje

  Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
  Dalsze informacje