solo®

Stylistyka wykraczająca poza standard.

To, co nas wyróżnia, często kryje się w niuansach. W szczegółach. W wyjątkowości. Nie inaczej jest w stylistyce. Taką drobną różnicę znawcy znajdą w serii wyłączników oświetleniowych solo®. Stanowi o ich odmienności. Jej istotą jest prostolinijność. Własny ideał piękna, bogaty w kontrasty kształtów i kolorów. Po prostu coś wyjątkowego.


Zestawienie kolorów.


Różnorodne możliwości zastosowań.

Tę serię wyłączników można zintegrować w ramkach w przedziale od pojedynczych do 5-krotnych.


Narzędzie do opisywania (Angielski).

Precyzyjne znakowanie wszystkich produktów – narzędziem umożliwiającym indywidualne opisywanie. Łatwe i atrakcyjne wizualnie dla wielu produktów. Mehr


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje