Program projektowy

Ponadczasowe piękno również na tynku

Busch-Duro 2000® AP

Suche elementy natynkowe. Również tam, gdzie kable przebiegają po ścianie, nie trzeba rezygnować z atrakcyjnych przełączników i gniazd wtykowych.

Przegląd kolorów

Nic tu się nie pali

Używanie płyty montażowej, zgodnie z zaleceniami Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Majątkowych, umożliwia montaż obudów na podłożach łatwopalnych. Po wygięciu krawędzi płyty montażowej, dwie płyty mogą być umieszczone obok siebie i w ten sposób mogą być realizowane kombinacje.

Różnorodność programów

Programy podtynkowe Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-balance® SI, future®/future® linear i alpha mogą być instalowane jako programy montowane powierzchniowo w połączeniu z odpowiednimi obudowami montowanymi powierzchniowo. Wejścia kanałów są dostępne do stosowania z kanałami kablowymi, dzięki czemu obudowy mogą być elegancko umieszczone bezpośrednio na kanale kablowym.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator

Seria wyłączników jest dostępna w ramkach od pojedynczej do potrójnej. Możliwy jest montaż poziomy.