Wskaźnik LED WaveLINE z funkcją przełączania

Bezpieczeństwo dzięki błyskawicznemu dostępowi do funkcji.

Wskaźnik diodowy WaveLINE jest kontrolnym elementem czujnika okiennego WaveLINE. Otrzymuje on drogą radiową informację, czy klamka znajduje się w prawidłowym położeniu, informując tym samym czy okno lub drzwi do tarasu są zablokowane. Stan jest wskazywany za pomocą różnych kolorowych diod LED.


Jasna informacja w każdej chwili.

Wskaźnik diodowy WaveLINE jest podzielony na cztery sekcje, które umożliwiają nadzór nad maksymalnie ośmioma oknami. W przypadku instalacji w obszarze wejściowym monitorowane są różne poziomy budynku. Jeśli wskaźnik diodowy dla pierwszego piętra świeci się na czerwono, oznacza to, że na piętrze jest otwarte przynajmniej jedno okno. Wówczas inny wskaźnik diodowy WaveLINE będzie kontrolować poszczególne pomieszczenia na danym poziomie. Tym sposobem domownicy są przy wychodzeniu z domu informowani o tym, czy w domu są otwarte lub uchylone okna, czy też wszystkie są zamknięte. Konfiguracja wyświetlacza LED WaveLINE umożliwa nia przykład wskazanie, czy przykładowo w celu przewietrzenia łazienki okno zostało tylko uchylone, a nie otwarte na oścież.
Dalsze informacje na temat czujnika okiennego WaveLINE
Dalsze informacje na temat czujnika uniwersalnego WaveLINE


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Kolorowy wskaźnik.

Kolory wskaźnika LED WaveLINE wskazują, czy okno jest otwarte, uchylone lub zamknięte.


Z możliwością późniejszego montażu.

Istniejące przełączniki światła lub ściemniacze można w późniejszym czasie bez problemu zastąpić wskaźnikiem diodowym WaveLINE. Odbywa się to w bardzo prosty sposób bez konieczności zastosowania dodatkowych przewodów, gdyż system pracuje bezprzewodowo za pomocą fal radiowych. Dotychczasowa funkcja przełącznika pozostaje zachowana, klawisz w dalszym ciągu umożliwia przełączanie lub ściemnianie oświetlenia.


Narzędzie do opisywania (Angielski).

Precyzyjne znakowanie wszystkich produktów – narzędziem umożliwiającym indywidualne opisywanie. Łatwe i atrakcyjne wizualnie dla wielu produktów. Mehr


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje