Wyłącznik żaluzjowy z kluczem

Ochrona przed dostępem osób niepowołanych.

Wyłącznik żaluzjowy z kluczem / przycisk żaluzjowy  zapobiega obsłudze napędów elektrycznych przez osoby niepowołane. W domu doskonale pełni on funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, a w miejscu pracy chroni przed dostępem osób obcych. W celu zabezpieczenia można zastosować półcylindry dostępnego systemu zamykania. Dzięki temu nie są wymagane dodatkowe klucze.

Wyłącznik żaluzjowy z kluczem jest dostępny w dwóch różnych wersjach. W wersji 1-pinowej można sterować jedną żaluzją. Wersja 2-pinowa umożliwia jednoczesne sterowanie dwoma silnikami żaluzji za pomocą wyłącznika / przycisku.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Sterowanie żaluzjami kluczem od domu.

W celu zabezpieczenia można zastosować profilowane półcylindry istniejącego systemu zamykania. Dzięki temu nie są wymagane dodatkowe klucze.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje