Czujnik obecności Busch Mini Premium KNX

Po prostu kompleksowe sterowanie. Bez zwracania uwagi.

Mały i czuły, z czujnikami rejestrującym temperaturę i światło z odległości do 8 m. Przy tym prawie niewidoczny z wysokością montażową 16 mm i długością krawędzi 8 cm. Działa interdyscyplinarnie: w sposób ciągły zmienia jasność zgodnie z nastawioną wartością, reguluje ogrzewanie i chłodzenie w precyzyjnych stopniach, przełącza z opóźnieniem na 5 kanałach logicznych lub steruje innymi aplikacjami przez 24 dowolnie programowalne kanały w podczerwieni. Jego czujniki rejestrują siedzące osoby i najmniejsze różnice w jasności. Wielkość czujnika obecności Busch Mini Premium KNX pochodzi z jego wnętrza.


Zestawienie kolorów.

Kolor pasujący do sytuacji montażowej. Czujnik obecności Busch Mini Premium KNX występuje w dwóch aktualnych kolorach - białym alpejskim i srebrnoaluminiowym.


Dwa w jednym – czujnik obecności i regulator temperatury pomieszczenia.

Czujnik obecności Busch Mini Premium KNX łączy funkcji czujnika obecności ze zintegrowanym obiektowym regulatorem temperatury pomieszczenia. Idealny do pomieszczeń z centralnym sterowaniem za pośrednictwem instalacji KNX.


Bezprzewodowe programowanie.

Praktyczne przy zmianie konfiguracji: Czujnik obecności Busch można przełączyć w tryb programowania bez użycia drabiny, przy pomocy ręcznego nadajnika na podczerwień i następnie wygodnie zaprogramować go na komputerze.

Dalsze informacje do Busch-Ferncontrol® IR

Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje

Czujniki ruchu/obecności