Opera w Wuppertalu

Burzliwa historia.

Ponowne otwarcie powstałego przed niemal stu laty budynku opery od tamtego czasu miało miejsce dwukrotnie.

W 1907 roku ukończona została pierwotna budowla według projektu kolońskiego architekta Moritza. Budynek – zgodnie z duchem czasu połączenie neobaroku i secesji – został pod koniec drugiej wojny światowej poważnie uszkodzony w wyniku ataku lotniczego.

 

Otwarcie budynku nastąpiło w niedzielę 14 października 1956 roku podczas uroczystej ceremonii i specjalnego przedstawienia opery Paula Hindemithsa pt. „Mateusz malarz”. Świadomie zrezygnowano wówczas z przywrócenia »ciężkostrawnego secesyjnego stylu« (!), jak określił to inżynier budowlany i kierownik urzędu budowlanego w Wuppertalu prof. Hetzelt. Stanowiąc doniosły przykład ówczesnego kierunku w architekturze (wnętrz), budynek znajduje się na liście zabytków chronionych.

 

Po przeprowadzeniu ekspertyzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej nieuniknione okazało się zamknięcie budynku opery w celu renowacji do grudnia 2003 roku. W styczniu 2009 roku podczas uroczystej ceremonii odrestaurowany budynek opery został przekazany artystom i publiczności.

 

Zastosowane produkty firmy Busch-Jaeger:

 

Technika instalacyjna instalacji budynkowych Busch-Installationsbus® KNX

Gniazda i przełączniki z serii impuls