Program projektowy

Poradzi sobie w ka?dej sytuacji

Ten program cechuje si? stopniem ochrony IP 44, zapewniaj?cym ochron? przed wiatrem i czynnikami atmosferycznymi, przez co w pe?ni zas?uguje na swoj? nazw?. Mocne i wytrzyma?e aparaty z tej serii, odpornej na uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne, s? prawid?owym wyborem w warsztatach lub na tarasach.

Przegląd kolorów

Integracja specjalnych po??cze?

 

 

Cała gama produktów