O?wietlenie LED

Atmosfera z emanacj?

Lampy LED firmy Busch-Jaeger zapewniaj? now? jako?? projektowaniu o?wietlenia. Ich prostoliniowa stylistyka podkre?la architektur? i budzi emocje. Przyjemne ?wiat?o stwarza nastrojow? atmosfer? w ka?dym pomieszczeniu. A wysokiej jako?ci technika sprawia, ?e s? wytrzyma?e, d?ugowieczne i wydajne. Otwiera to nowe perspektywy przy projektowaniu, o?wietlaniu, orientacji i uzyskiwaniu informacji.

Informacyjna sygnalizacja ?wietlna firmy Busch
Lampka informacyjna Busch zapewnia dyskretn? informacj? i wyra?n? orientacj?. Specjalne pole z pod?wietlanym piktogramem wskazuje toalet?, stref? dla niepal?cych lub informuje o pomieszczeniach do specjalnych zastosowa?. Lampka informacyjna pomaga wsz?dzie.