wyłącznik, który zapobiega czemuś gorszemu.

  • Wyłącznik ogrzewania jest wyłącznikiem głównym dla całej instalacji grzewczej 
  • Montaż poza kotłownią
  • Dzięki lampce kontrolnej można łatwo sprawdzić, czy instalacja działa 
  • Wyłącznik ogrzewania jest dostępny w różnych wersjach z opisanymi klawiszami lub ramkami

Przełącznik ogrzewania dla każdego przypadku zagrożenia

W przypadku instalacji grzewczych na gaz lub olej zalecany jest wyłącznik ogrzewania, ponieważ umożliwia on wyłączenie całej instalacji grzewczej w dowolnym momencie w przypadku zagrożenia, bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia grzewczego. Wyłącznik awaryjny ogrzewania jest dostępny w różnych wersjach i seriach.

wybór modelu

W różnych wariantach wyłącznik awaryjny ogrzewania posiada opisywalne klawisze lub okienka. W klawiszu jest wbudowana czerwona lampka do wskazywania stanu.

Cała gama produktów