Bauhaus, Dessau

Interpretacja z wykorzystaniem środków współczesnej architektury.

Berlińskie biuro Bruno Fioretti Marquez zbudowało nowe Domy Mistrzów Gropiusa i Moholy'ego-Nagy'ego w Dessau.

Właściwie wiedzę o domu dyrektora oraz domu Moholy'ego-Nagy'ego czerpano wyłącznie ze źródeł historycznych: rysunków, planów, modeli i fotografii Berlińskie biuro architektoniczne Bruno Fioretti Marquez wyszło wiosną 2010 roku z projektem poddającym pod rozwagę pamięć przeszłości. Priorytetem projektu nie była rekonstrukcja ikon Bauhausu, lecz interpretacja z wykorzystaniem środków współczesnej architektury.

 

Dla architektów z Włoch i Argentyny rekonstrukcja nie stanowiła również żadnej realnej alternatywy, gdyż zatarłaby ona nie tylko pierwotne różnice architektoniczne, lecz także – jak każda kopia – mogłaby zakwestionować prawowitość oryginału. Zasada nieostrości jako nieodłączny element pamięci stała się regułą architektoniczną. Projekt uwzględnia działania naprawcze polegające na przywróceniu zewnętrznej formy dawnych budynków. Dobór materiałów i radykalna redukcja detali sprawią, że zwiedzający dostrzeże widoczne podobieństwa.

 

Obudowa z lanego betonu i elewacja w formie przeszkleń to otoczenie „artefaktu“ plastycznego, który częściowo odzwierciedla pierwotną wewnętrzną strukturę budynków. Redukcja budynku do dwóch elementów umożliwia wielowarstwowy odczyt. Ma to stanowić źródło inspiracji do uzupełnienia obrazu domu w wyobraźni i jednocześnie pozwala rozwinąć samodzielną kompozycję, uwzględniającą „napięcie” między masywnością formy zewnętrznej a lekkim wystrojem.

 

Zastosowane produkty firmy Busch-Jaeger:

 

Elementy obsługowe KNX