Moduły Busch-Welcome® Busch-Welcome®

Busch-Welcome®

Moduły Busch-Welcome®

Przegląd kolorów

Trzy moduły: do patrzenia, mówienia i rozumienia

  • Moduł stanu Busch-Welcome®
  • Moduł informacyjny Busch-Welcome®
  • Moduł dla niewidomych Busch-Welcome®

Moduł stanu Busch-Welcome®

Nowe normy dla obiektów budowlanych pomagają osobom z upośledzeniem słuchu. Ten moduł wideodomofonu spełnia nowe standardy wzrokowej obsługi.

Aktualne normy DIN 18040-1 i 18040-2 tworzą nowe warunki ramowe: obiekty budowlane bez barier muszą spełniać jasne techniczne warunki - dotyczy to także elektrozaczepów i interkomów. Nowy podzespół jest wbudowywany w stację zewnętrzną, w skrzynki na listy lub w panel z boku drzwi i podświetlonymi na niebiesko lub czerwono symbolami sygnalizuje gościowi z upośledzeniem słuchu, kiedy ma mówić, kiedy otwierane są drzwi, kiedy ktoś dzwoni do drzwi a także, kiedy nikt nie jest osiągalny.

Moduł informacyjny Busch-Welcome®

Nowoczesne stacje zewnętrzne potrzebują powierzchni na informacje , takie jak numer domu lub godziny otwarcia. Podświetlone i estetyczne.

Zbyt często przy wejściach do obiektów komercyjnych widać nieharmonijnie zaprojektowane moduły. Sąsiedztwo różnych stylów jest niekorzystne dla wszystkich  przedsiębiorstw mieszczących się w budynku. Dobrą wizytówką jest natomiast  moduł informacyjny ABB-Welcome. Prezentuje on w elegancki i czytelny sposób numer domu, informacje o firmie i godziny otwarcia . Jednolita typografia w kolorze czarnym na szarym tle subtelnie dostosowuje się do wszystkich stylów architektonicznych. Również w nocy  wszystko jest doskonale widoczne dzięki podświetleniu tła za pomocą diod. Czysta praca elektroinstalatora jest bardzo ceniona. Tu prezentuje się on w najlepszym świetle.

Moduł dla niewidomych Busch-Welcome®

Urządzenia do kontroli dostępu innych producentów można łatwo i nawet niewidocznie zintegrować w module ABB-Welcome. Otwartość i elastyczność tworzą najlepszy system.

Uzyskanie wszystkiego z jednego źródła jest czasami niemożliwe. ABB-Welcome daje możliwość zintegrowania także obcych zastosowań w module zewnętrznym bez zakłócania jednolitego wzornictwa. Zapewnia to także otwartość na przyszłe rozszerzenia bez konieczności kompromisów w stylistyce. Zaślepka ma piękny kształt i wydaje się obserwatorowi być elementem wzornictwa. Liczą się szczegóły, wie to każdy elektroinstalator

Większy komfort dzięki nowym modułom uzupełniającym

Moduł stanu został zaprojektowany jako moduł dodatkowy, dzięki temu można go zabudować na dowolnej pozycji w stacji zewnętrznej. 

 

Doskonała integracja

Dwuprzewodowa magistrala sprawia, że montaż wideodomofonów Busch-Welcome® na skrzynkach na listy, tablicach z dzwonkami i bocznych częściach drzwi jest dziecinnie prosty. Moduł podstawowy audio z mikrofonem i głośnikiem lub moduły kontroli dostępu można łatwo połączyć z kamerą i rozszerzeniem przycisków do liczby 99 sztuk.

Mobilna komunikacja - aplikacja Busch-Welcome®

Przenieś rozmowy z wideodomofonu Busch-Welcome® na swoje urządzenie w systemie iOS lub Android! Nie ominie Cię żaden dzwonek do drzwi. Za pomocą aplikacji Busch-Welcome® dzwonki do drzwi są przekazywane bezpośrednio na smartfon lub tablet.

Konfigurator Busch-Welcome®

Nowoczesne wideodomofony – nowoczesne planowanie. To narzędzie online oferuje zarówno szczegółowe planowanie z indywidualnym wydawaniem zewnętrznego schematu ideowego, schematu przeglądowego połączeń i opatrzonego zdjęciami wykazu części, jak i schematu do szybkiego planowania przeznaczonego dla hurtowni sprzętu elektrycznego i elektronicznego – a wszystko bez konieczności instalacji oprogramowania.

Cała gama produktów