• Sterowanie żaluzjami indywidualnie programowalne dla każdego dnia
  • Sterownik żaluzjowy jest systemem modułowym, który dzięki różnym elementom obsługowym zapewnia maksymalny komfort
  • W zależności od mechanizmu podtynkowego istnieje możliwość wyboru różnych elementów obsługowych (patrz poniżej) 

Element obsługowy Standard.

Element obsługowy Standard umożliwia ruch żaluzji lub rolety w dwóch kierunkach za pomocą przełącznika. Ten element obsługowy można zależnie od podtynkowego zastosowania ewentualnie zastąpić elementem obsługowym programatora czasowego Standard, elementem obsługowym programatora czasowego Komfort lub elementem obsługowym na podczerwień.

Kompaktowy element obsługowy żaluzji z programatorem czasowym.

Większa wygoda jest teraz dostępna w bezkonkurencyjnej cenie - z kompaktowym programatorem czasowym żaluzji. Żaluzje lub rolety otwierają się i zamykają automatycznie w indywidualnie zdefiniowanym czasie. Całkowicie wygodnie bez obsługi ręcznej. I to z bezpieczeństwem również podczas wakacji z odpowiednią symulacją obecności.

Element obsługowy programatora czasowego Standard.

Za pomocą standardowego elementu obsługowego programatora czasowego można podnosić i opuszczać żaluzje ręcznie lub zgodnie z ustawieniami czasowymi. Na podświetlanym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości można wygodnie zaprogramować godzinę podnoszenia i opuszczania żaluzji dla każdego dnia. Dodatkowo Busch-Timer® dysponuje funkcją urlopową, która losowo zmienia czas podnoszenia i opuszczania. Element obsługowy Standard można ewentualnie zastąpić tym elementem obsługowym.

Element obsługowy programatora czasowego Komfort.

Element obsługowy programatora czasowego Komfort oferuje wszystkie funkcje elementu obsługowego programatora czasowego Standard. Łącznie w sterowniku żaluzji można zaprogramować trzy pory podnoszenia i trzy pory opuszczania w ciągu dnia. Również tu programowanie i obsługa odbywa się na podświetlanym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości. Sterowanie roletami, żaluzjami i markizami może się odbywać za pomocą czujnika słońca i czujnika zbicia szyby przy użyciu odpowiedniego mechanizmu podtynkowego. Wbudowany czujnik temperatury zapobiega nagrzaniu pomieszczenia przez przesunięcie żaluzii po przekroczeniu ustawionej temperatury pomieszczenia. Ponadto można mieszać ze sobą polecenia astro i stałe polecenia czasowe, np. w celu przełączania oświetlenia zewnętrznego. W kombinacji ze ściemnianiem można zrealizować zależne od czasu sterowanie oświetleniem. Element obsługowy Standard wzgl. element obsługowy na podczerwień można ewentualnie zastąpić tym elementem obsługowym.

Element obsługowy na podczerwień.

Element obsługowy na podczerwień do sterownika żaluzjowego umożliwia obsługę lokalną, tak jak mechaniczny element obsługowy, a także komfortową obsługę za pomocą pilota na podczerwień. Do zdalnego sterowania, oprócz napędów elektrycznych, można dołączyć oprawy oświetleniowe lub podobne elementy. Sterowanie roletami i żaluzjami może się ponadto odbywać za pomocą czujnika słońca i czujnika zbicia szyby przy użyciu odpowiedniej wkładki podtynkowej. Element obsługowy programatora czasowego Komfort można ewentualnie zastąpić tym elementem obsługowym. Dalsze informacje na temat pilota zdalnego sterowania Busch-Ferncontrol