Ochrona danych osobowych

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i przestrzegamy ustawowych regulacji obowiązujących dla ich ochrony. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na tym portalu wyłącznie w zakresie wymaganym na potrzeby niniejszej oferty online. Poniższe oświadczenie umożliwia naszym klientom rozeznanie w sposobie zapewnienia tej ochrony i rodzaju zbieranych danych oraz celu ich gromadzenia.


01 Dane osobowe

Dane osobowe to poszczególne informacje na temat sytuacji osobistej i merytorycznej dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Informacje, których nie można niebezpośrednio lub pośrednio powiązać z tożsamością - takie jak np. liczba użytkowników portalu - nie są danymi osobowymi.

W przypadku myABB-LivingSpace są to z informacje udzielone nam przez samego użytkownika, np. dane rejestracyjne, dane kontaktowe, lub inne dane, które mogą dojść zależnie od wykorzystywanych usług, np. dane bankowe oraz dane urządzeń, przyporządkowanych do konta użytkownika.

Dane osobowe uzyskane w ramach niniejszej oferty online będziemy wykorzystywać wyłącznie na cele tej oferty. Nie będziemy przekazywać danych osobowych osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to jednoznaczną zgodę osoby zainteresowanej lub będziemy do tego zobowiązani na podstawie ustawy wzgl. decyzji sądowej lub urzędowej. W tym kontekście osobami trzecimi nie są osoby opracowujące dane zlecenia, które bardzo starannie dobieramy i zobowiązujemy umową do dotrzymywania wymaganych środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych.


02 Podstawy prawne przetwarzania

O ile nie podano inaczej, przetwarzanie danych odbywa się 

  • w przypadku uzyskania zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • w celu realizacji umowy lub odpowiedzi na zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

03 Dane o korzystaniu na platformie serwisowej myABB-LivingSpace

Podczas każdego korzystania rejestrowane są wydarzenia, takie jak: który użytkownik i które urządzenie, o której godzinie i na jaki okres mieli dostęp do systemu lub jakie usługi były wykorzystywane. Dane te są także udostępniane użytkownikowi w formie historii. Czas przechowywania takich wydarzeń wynosi trzy miesiące. Niezależnie od tego stosujemy te dane wyłącznie w formie anonimizowanej do celów statystycznych.


04 Protokołowanie

Ze względów technicznych przeglądarka automatyczne przesyła dane na nasz serwer po wejściu na naszą stronę. Do danych tych należą m. in. data i godzina wejścia, URL portalu kierującego, otwierane pliki, ilość wysłanych danych, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz adres IP. Dane te są analizowane do celów statystycznych i na zakończenie usuwane.

 


05 Ciasteczka

Ciasteczka to małe pliki tekstowe odkładane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę. Nasze strony internetowe stosują ciasteczka w różnych miejscach. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika a także bardziej efektywna i bezpieczna. Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne“. Są one automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny. Ciasteczka nie czynią żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Tę funkcję można wyłączyć w przeglądarce lub ustawić ją tak, aby można było w poszczególnych przypadkach decydować o tym, czy ciasteczko ma być akceptowane, czy nie. W takim przypadku może jednakże dojść do ograniczenia możliwości obsługiwania naszej witryny.

Informacja na temat Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka“, są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje utworzone przez ciasteczko i dotyczące korzystania z tej witryny są z reguły przekazywane na serwer w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji anonimizacji IP w tej witrynie, Google skraca uprzednio adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i innych krajach partnerskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny, Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika, aby generować raporty z aktywności na stronie i świadczyć operatorom witryn dalsze usługi związane z korzystaniem z witryn i internetu. Adres IP udostępniany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Zapisywaniu ciasteczek można zapobiec przez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto można zapobiec rejestracji przez Google danych utworzonych przez ciasteczko i dotyczących korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) instalując wtyczkę przeglądarki pobraną pod poniższym linkiem: Wtyczka przeglądarki.


06 Zewnętrzne linki

W celu udzielenia optymalnych informacji umieściliśmy na naszych stronach linki kierujące na strony osób trzecich. Ponieważ są to witryny innych operatorów, nie mamy żadnego wpływu na zawarte tam treści - odpowiadają za nie wyłącznie operatorzy tych witryn. Stosownie do tego oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron osób trzecich, na które te linki kierują.


07 Prawo do uzyskiwania informacji

Klient ma w każdej chwili prawo uzyskania informacji na temat danych dotyczących jego osoby, ich pochodzenia oraz celu ich zapisywania. Informacji o zapisanych danych udziela nasz pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych. Aby uzyskać taką informację, należy wylegitymować się jako osoba, której dotyczą udzielone informacje, lub wykazać, że jest się uprawnionym do uzyskiwana informacji dotyczących osób trzecich.

W przypadku istnienia ustawowych przesłanek klient ma ponadto prawo do

  • sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
  • możliwości przenoszenia danych.

W przypadku przekonania, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.


08 Okres przechowywania i usuwanie

Dane osobowe są usuwane zgodnie z prawem o ochronie danych, gdy tylko przestaną istnieć wyżej wymienione cele przechowywania. Jednakże przechowywanie jest możliwe także po osiągnięciu celu, jeśli będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa. W tym przypadku przetwarzanie będzie ograniczone i dane zostaną usunięte, gdy odpowiednie ustawowe zobowiązania nie będą już obowiązywać lub gdy zostaną spełnione.


09 Dalsze informacje

Zaufanie klientów jest dla nas ważne. Dlatego też w każdej chwili chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych. W przypadku zapytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej polityce prywatności, lub potrzeby szczegółowych informacji na temat określonego punktu, proszę zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.


10 Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych może podlegać aktualizacjom, np. na podstawie zmiany przepisów lub zmian w przetwarzaniu. Dlatego też prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej strony.

Stan 25.05.2018 r.


11 Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych

ABB AG
Christian Ley
Group Data Protection Officer
ABB Deutschland
Kallstadter Str. 1
68309 Mannheim
christian.ley@de.abb.com