Z odpowiedzialnością za środowisko

Ekorozwój

Wiodąca rola na rynku oznacza także odpowiedzialność. Marka Busch-Jaeger od ponad 140 lat zachwyca innowacyjnymi produktami i kompleksowymi usługami dla klientów i partnerów. Zaufanie, którym nas obdarzono, jest dla nas zobowiązaniem i motywacją do tworzenia wspólnej, bezpiecznej przyszłości.

Jakość – środowisko – bezpieczeństwo pracy – energia.

Są to cztery istotne filary, na stałe zakotwiczone w wizji strategii przedsiębiorstwa Busch-Jaeger. W ramach corocznego przeglądu zarządczego kwestie te są regularnie sprawdzane przez kierownictwo przedsiębiorstwa a odchyłki są korygowane.

 

Te cztery systemy zarządzania - zarządzanie jakością, środowiskiem, pracą i energią wspólnie tworzą zintegrowany system zarządzania (IMS), co dla przedsiębiorstwa Busch-Jaeger oznacza, że wewnętrzne procedury traktowane i analizowane są całościowo.

 

Zarówno spełnianie wymagań klientów, unikanie obrażeń, chorób i szkodliwego oddziaływania na środowisko, jak i wykorzystanie energii regularnie stanowią w przedsiębiorstwie Busch-Jaeger centrum zainteresowania i zobowiązują do ciągłej poprawy osiągnięć przedsiębiorstwa w aspekcie systemu zarządzania.


Na potrzeby realizacji tych celów wprowadziliśmy systemy zarządzania według DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 45001 i DIN EN ISO 50001 i troszczymy się o implementację wszystkich wymagań tych norm.

 

Obejmuje to sprawdzenie, czy

 

zapewnione są wymagane warunki finansowe i strukturalne

wszyscy pracownicy są włączeni w implementację i realizację i są doskonale poinformowani

zakresy odpowiedzialności są jasno zdefiniowane i dla wszystkich systemów zarządzania wyznaczeni są pełnomocnicy kierownictwa najwyższego szczebla

uwzględnione są istotne zobowiązania prawne i inne ważne wymagania

istotne aspekty i dane są regularnie określane i sprawdzane

zasoby są wykorzystywane efektywnie i zgodnie z wymogami ekorozwoju

nasze produkty przyczyniają się do wzrostu zadowolenia u klientów przez komfort, bezpieczeństwo i efektywność

nasi dostawcy tak samo dużą wagę przywiązują do zintegrowanego systemu zarządzania, jak Busch-Jaeger

Wdrożenie tych tematów jest podstawą działania w myśl zrównoważonego rozwoju, zarówno w otoczeniu zawodowym, jak i prywatnym. To nastawienie dzielimy zarówno z naszymi pracownikami, jak i klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami.

Do przeglądu certyfikatów i norm

Systemy zarządzania

Pielęgnacja świadomego obchodzenia się z jakością, środowiskiem i energią oraz bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia naszych pracownic i pracowników stanowią element wizji naszego przedsiębiorstwa.

 

Gwarantuje to zintegrowany system zarządzania według DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 45001 i DIN ISO 50001.

 

W celu zapewnienia wysokiego standardu jakości naszych produktów do dyspozycji mamy także akredytowane laboratorium centralne według DIN EN ISO/ IEC 17025.

Więcej o zrównoważonym rozwoju

Busch-Jaeger aktywny w ramach zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo Busch-Jaeger udowadnia swoją odpowiedzialność np. organizując warsztaty techniczne dla dzieci i młodzieży, spotkania emerytów lub wspierając pracowników działających jako wolontariusze w organizacji Olimpiady Specjalne.

Honorowa działalność pracowników. Raimund Patti od lat działa na rzecz CVJM Hülscheid-Heedfeld i oprócz czasu poświęcanego swojej rodzinie lwią część wolnego czasu przeznacza na partnerską współpracę z YMCA Tema w Ghana/ Afryka Zachodnia w następujących dziedzinach:

 

programy wymiany z regularnymi naprzemiennymi odwiedzinami

wspieranie partnera przy budowie centrum edukacji i spotkań

wparcie przy kształceniu w ramach pilotażowego projektu