Krótkoterminowy programator czasowy Busch/zegar odliczający impuls

Programator czasowy

Krótkoterminowy programator czasowy Busch/zegar odliczający

Minutnik mechaniczny lub elektroniczny

  • Krótkoterminowy programator czasowy Busch umożliwia odliczanie za pomocą funkcji zegara sterującego.
  • Mechaniczny krótkotrwały programator czasowy Busch można użyć do ustawienia odliczania

Mechaniczne krótkoterminowe programatory czasowe.

Odliczanie 15 minut lub 120 minut jest możliwe dzięki mechanicznemu pogramatorowi czasowemu.

Elektroniczne krótkoterminiowe programatory czasowe.

Krótkoterminowy programator czasowy Busch w wersji elektronicznej pozwala na dowolne zaprogramowanie fazy odliczania w zakresie od 1 sekundy do 9 godzin, 59 minut i 59 sekund. Aktualnie ustawiony czas pozostaje zachowany po jego upływie i można go w każdej chwili przywołać. Programator czasowy można zatrzymać w dowolnym momencie (minutnik elektroniczny).