Busch-Jaeger

Ekorozwój.

Z odpowiedzialnością za środowisko.

Wiodąca rola na rynku oznacza także odpowiedzialność. Marka Busch-Jaeger od ponad 130 lat zachwyca innowacyjnymi produktami i kompleksowymi usługami dla klientów i partnerów. Zaufanie, którym nas obdarzono, jest dla nas zobowiązaniem i motywacją do tworzenia wspólnej, bezpiecznej przyszłości.

Busch-Jaeger na temat ekorozwoju - polityka zintegrowanych systemów zarządzania.

Jakość – środowisko – bezpieczeństwo pracy – energia.

Są to cztery istotne filary, na stałe zakotwiczone w wizji strategii przedsiębiorstwa Busch-Jaeger. W ramach corocznego przeglądu zarządczego kwestie te są regularnie sprawdzane przez kierownictwo przedsiębiorstwa a odchyłki są korygowane.

Te cztery systemy zarządzania - zarządzanie jakością, środowiskiem, pracą i energią wspólnie tworzą zintegrowany system zarządzania (IMS), co dla przedsiębiorstwa Busch-Jaeger oznacza, że wewnętrzne procedury traktowane i analizowane są całościowo.

Zarówno spełnianie wymagań klientów, unikanie obrażeń, chorób i szkodliwego oddziaływania na środowisko, jak i wykorzystanie energii regularnie stanowią w przedsiębiorstwie Busch-Jaeger centrum zainteresowania i zobowiązują do ciągłej poprawy osiągnięć przedsiębiorstwa w aspekcie systemu zarządzania.

Na potrzeby realizacji tych celów wprowadziliśmy systemy zarządzania według DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 i DIN EN ISO 50001 i troszczymy się o implementację wszystkich wymagań tych norm.

Obejmuje to sprawdzenie, czy

 • zapewnione są wymagane warunki finansowe i strukturalne
 • wszyscy pracownicy są włączeni w implementację i realizację i są doskonale poinformowani
 • zakresy odpowiedzialności są jasno zdefiniowane i dla wszystkich systemów zarządzania wyznaczeni są pełnomocnicy kierownictwa najwyższego szczebla
 • uwzględnione są istotne zobowiązania prawne i inne ważne wymagania
 • istotne aspekty i dane są regularnie określane i sprawdzane
 • zasoby są wykorzystywane efektywnie i zgodnie z wymogami ekorozwoju
 • nasze produkty przyczyniają się do wzrostu zadowolenia u klientów przez komfort, bezpieczeństwo i efektywność
 • nasi dostawcy tak samo dużą wagę przywiązują do zintegrowanego systemu zarządzania, jak Busch-Jaeger

Wdrożenie tych tematów jest podstawą działania w myśl zrównoważonego rozwoju, zarówno w otoczeniu zawodowym, jak i prywatnym. To nastawienie dzielimy zarówno z naszymi pracownikami, jak i klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami.


Systemy zarządzania.

Pielęgnacja świadomego obchodzenia się z jakością, środowiskiem i energią oraz bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia naszych pracownic i pracowników stanowią element wizji naszego przedsiębiorstwa.

Gwarantuje to zintegrowany system zarządzania według DIN EN ISO 9001: 2008, DIN EN ISO 14001: 2005, BS OHSAS 18001: 2007 i ISO 50001: 2011.

W celu zapewnienia wysokiego standardu jakości naszych produktów do dyspozycji mamy także akredytowane laboratorium centralne według DIN EN ISO/ IEC 17025. 

Do przeglądu certyfikatów i norm


Od myślenia do działania.

Nasz świat zasługuje na większą ilość ludzi angażujących się osobiście w ochronę środowiska. Każdy może tu pomóc. Busch-Jaeger inicjuje koncepcje efektywności.

Każdy postęp zaczyna się od pierwszego kroku. Stopniowo nieświadome zachowanie zostaje wspólnie przeobrażone w świadome oszczędzanie energii. Efektywność energetyczna zaczyna się w domu. Oprócz globalnych deklaracji zamiarów ma miejsce regionalne stosowanie teorii w praktyce. U każdego z nas, w domu. Stajemy się prywatnymi menedżerami energii, którzy codziennie przyczyniają się do odciążenia środowiska.

Dalsze informacje na temat efektywności


Busch-Jaeger aktywny w ramach zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo Busch-Jaeger udowadnia swoją odpowiedzialność np. organizując warsztaty techniczne dla dzieci i młodzieży, spotkania emerytów lub wspierając pracowników działających jako wolontariusze w organizacji Olimpiady Specjalne.

Honorowa działalność pracowników. Raimund Patti od lat działa na rzecz CVJM Hülscheid-Heedfeld i oprócz czasu poświęcanego swojej rodzinie lwią część wolnego czasu przeznacza na partnerską współpracę z YMCA Tema w Ghana/ Afryka Zachodnia w następujących dziedzinach:

 • programy wymiany z regularnymi naprzemiennymi odwiedzinami
 • wspieranie partnera przy budowie centrum edukacji i spotkań
 • wparcie przy kształceniu w ramach pilotażowego projektu