Moduły ABB-Welcome

Trzy moduły. Do patrzenia, mówienia i rozumienia.

ABB-Welcome umożliwia wzrost bezpieczeństwa i poprawę komfortu. Różnorodność połączonych w sieć urządzeń umożliwia nową elastyczność przy instalacji i stosowaniu. Stylistyka dopasowuje się przy tym zarówno do użytkownika jak i do budynku i pozwala na stworzenie obszernego systemu do nowego budownictwa a także do projektów modernizacyjnych.


Moduł stanu ABB-Welcome

Nowe normy dla obiektów budowlanych pomagają osobom z upośledzeniem słuchu. Ten moduł wideodomofonu spełnia nowe standardy wzrokowej obsługi.

Aktualne normy DIN 18040-1 i 18040-2 tworzą nowe warunki ramowe: obiekty budowlane bez barier muszą spełniać jasne techniczne warunki - dotyczy to także elektrozaczepów i interkomów. Nowy podzespół jest wbudowywany w stację zewnętrzną, w skrzynki na listy lub w panel z boku drzwi i podświetlonymi na niebiesko lub czerwono symbolami sygnalizuje gościowi z upośledzeniem słuchu, kiedy ma mówić, kiedy otwierane są drzwi, kiedy ktoś dzwoni do drzwi a także, kiedy nikt nie jest osiągalny.


Moduł informacyjny ABB-Welcome

Nowoczesne stacje zewnętrzne potrzebują powierzchni na informacje , takie jak numer domu lub godziny otwarcia. Podświetlone i estetyczne.

Zbyt często przy wejściach do obiektów komercyjnych widać nieharmonijnie ukształtowane moduły. Sądziedztwo różnych stylów jest niekorzystne dla wszystkich przedsiębiorstw mieszczących się w budynku. Doskonałą wizytówką jest natomiast moduł informacyjny ABB-Welcome. Prezentuje on w elegancki sposób numer domu, informacje o firmie i godziny otwarcia. Jednolita typografia w kolorze czarnym na szarym tle subtelnie dopasowuje się do wszystkich stylów budowlanych. Również w nocy wszystko jest doskonale widoczne dzięki podświetleniu tła za pomocą diod. Czysta praca elektroinstalatora jest bardzo ceniona. Tu prezentuje się on w najlepszym świetle.


Moduł dla niewidomych ABB-Welcome

Urządzenia do kontroli dostępu innych producentów można łatwo i nawet niewidocznie zintegrować w module ABB-Welcome. Otwartość i elastyczność tworzą najlepszy system.

Uzyskanie wszystkiego z jednego źródła jest czasami niemożliwe. ABB-Welcome daje możliwość zintegrowania także obcych zastosowań w module zewnętrznym bez zakłócania jednolitego wzornictwa. Zapewnia to także otwartość na przyszłe rozszerzenia bez konieczności kompromisów w stylistyce. Zaślepka ma piękny kształt i wydaje się obserwatorowi być elementem wzornictwa. Liczą się szczegóły, wie to każdy elektroinstalator.


Większy komfort dzięki nowym modułom uzupełniającym

Moduł stanu został zaprojektowany jako moduł dodatkowy, dzięki temu można go zabudować na dowolnej pozycji w stacji zewnętrznej. 


Doskonała integracja.

Dwuprzewodowa magistrala sprawia, że montaż wideodomofonów ABB-Welcome na skrzynkach na listy, tablicach z dzwonkami i bocznych częściach drzwi jest dziecinnie prosty. Moduł podstawowy audio z mikrofonem i głośnikiem lub moduły kontroli dostępu można łatwo połączyć z kamerą i rozszerzeniem przycisków do liczby 99 sztuk.


Mobilna komunikacja - aplikacja ABB-Welcome.

Przenieś rozmowy z wideodomofonu ABB-Welcome na swoje urządzenie w systemie iOS lub Android! Nie ominie Cię żaden dzwonek do drzwi. Aplikacja ABB-Welcome przekierowuje wszystkie dzwonki do drzwi na Twój smartfon lub tablet.
Do aplikacji ABB-Welcome

Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje