Busch-Infoline® – Systemy bezpieczeństwa/alarmowe

Lepiej nie ryzykować.

Miejsce zastosowania systemów alarmowych i bezpieczeństwa to urzędy socjalne, gabinety psychiatryczne i placówki, w których personel pragnie być chroniony przed bezprawną ingerencją.


Po wyzwoleniu alarmu przez zagrożoną osobę świeci się czerwona lub żółta lampka sygnalizacyjna zamontowana po stronie korytarza nad drzwiami wejściowymi odpowiedniego pomieszczenia. We wszystkich pozostałych biurach połączonych z instalacją wzywanie pomocy jest sygnalizowane przez brzęczyk i czerwoną, migającą lampkę.

Zgłoszenie alarmu można zatwierdzić lub zresetować wyłącznie za pomocą mechanizmu kontrolnego w pomieszczeniu osoby, która go wyzwoliła.


System Busch-Infoline®, opracowany przez firmę Busch-Jaeger, spełnia wszystkie te wymagania i daje się doskonale łączyć z seriami wyłączników.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.Narzędzie do opisywania (Angielski).

Precyzyjne znakowanie wszystkich produktów – narzędziem umożliwiającym indywidualne opisywanie. Łatwe i atrakcyjne wizualnie dla wielu produktów. Mehr

Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje