System wykrywania wilgoci / przecieków

Ostrożność jest lepsza, niż mądrość po szkodzie.

System alarmowo-sygnalizacyjny Busch-Infoline® umożliwia monitorowanie pomieszczeń kuchennych i piwnic na wypadek zalania wodą. Czujniki taśmowe zapewniają pełnopowierzchniowy nadzór, dzięki któremu możliwe jest wykrywanie zarówno nagłego, jak i  powolnego gromadzenia się cieczy.


Wilgoć gromadząca się między dwoma przewodami czujnika taśmowego generuje strumień energii w pętli nadzorującej kontrolera zalania Busch. Poczynając od wartości progowej ok. 10 µA zostaje wyzwolony akustyczny i/lub jednocześnie optyczny komunikat alarmowy i zaczyna migać dioda LED w przycisku zatrzymującym kontrolera zalania Busch.

Bezpotencjałowy styk zmienia swój status i opcjonalnie za pomocą przekaźnika i zaworu elektromagnetycznego blokuje dopływ wody. Reset alarmu następuje poprzez naciśnięcie przycisku zatrzymującego.

Samo zgłoszenie pozostaje jednak aktywne w postaci trwale świecącego przycisku do czasu usunięcia czynnika, który wywołał alarm.


System Busch-Infoline®, opracowany przez firmę Busch-Jaeger, spełnia wszystkie te wymagania i daje się doskonale łączyć z seriami wyłączników.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.Narzędzie do opisywania (Angielski).

Precyzyjne znakowanie wszystkich produktów – narzędziem umożliwiającym indywidualne opisywanie. Łatwe i atrakcyjne wizualnie dla wielu produktów. Mehr

Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje