System przyzywowy do toalet dla niepełnosprawnych

Wzywanie pomocy, gdy jest potrzebna.

Busch-Infoline® umożliwia stworzenie instalacji przyzywowych do toalet dla niepełnosprawnych we wszystkich obszarach publicznych. System nadaje się ponadto do obszarów, w których osoby z zaburzeniami ruchu lub inne osoby wymagające pomocy zechcą wezwać drugą osobę.


Po naciśnięciu przycisku sygnalizacyjnego na zewnątrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciągłego dźwięku brzęczyka i migającego sygnału świetlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (światło uspakajające) informuje osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte i w każdej chwili zjawi się pomoc. Naciśnięcie przycisku wyłącznika, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgłoszenia alarmowego i wyłączenie światła uspokajającego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej.

W razie potrzeby instalację przyzywową można poszerzyć o dalsze przyciski sygnalizacyjne i system sygnalizacji zdalnej.


System Busch-Infoline®, opracowany przez firmę Busch-Jaeger, spełnia wszystkie te wymagania i daje się doskonale łączyć z seriami wyłączników.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.Narzędzie do opisywania (Angielski).

Precyzyjne znakowanie wszystkich produktów – narzędziem umożliwiającym indywidualne opisywanie. Łatwe i atrakcyjne wizualnie dla wielu produktów. Mehr

Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje