Busch-Jaeger

Busch-Infoline®.

Wzywanie pomocy, gdy jest potrzebna.

Bezpieczne życie na starość. Również we własnym mieszkaniu seniorzy nie zawsze dają sobie radę z wyzwaniami dnia codziennego. Dlatego ważne jest, aby mieli możliwość szybkiego i niezawodnego wezwania pomocy, np. w przypadku złego samopoczucia. Busch-Infoline jest w łatwym w obsłudze i niezawodnym systemem alarmowym na wszystkie ewentualności. A także przyjaznym pomocnikiem, który w razie potrzeby zawsze jest w pobliżu.
Dalsze informacje

Osobom, które nie chcą być same, linia informacyjna Busch-Infoline® zapewnia poczucie bezpieczeństwa. W przypadku obszarów publicznych wymagane jest umieszczenie układu przyzywowego w toaletach dla niepełnosprawnych.

W wielu dziedzinach współczesnego życia ludzie dążą do kontroli. Stąd wynika idea wskazywania stanu i alarmów, sygnalizowania ich w innym miejscu lub wywoływania automatycznego przełączania odpowiednich funkcji. Busch-Infoline® to system, który w prosty sposób realizuje te wszystkie funkcje i przywołuje pomoc, gdy jest potrzebna. 

Układy przyzywowe w toaletach dla niepełnosprawnych, komunikaty o wzywaniu pomocy w obszarach publicznych oraz monitorowanie wilgotności w piwnicach i kuchniach to typowe zastosowania Busch-Infoline®. Monitorowanie przewodów komunikacyjnych zapobiegająca ich przerwaniu lub zwarciu zapewnia prawidłowe działanie. Opisywalne elementy funkcyjne z kodowaniem barwnym zapewniają szczególnie łatwą obsługę.