Krótkoterminowy programator czasowy Busch (zegar odliczający)

Minutnik mechaniczny lub elektroniczny.

Krótkoterminowy programator czasowy Busch umożliwia odliczanie za pomocą funkcji zegara sterującego.


Mechaniczne krótkoterminowe programatory czasowe.

Krótkoterminowy programator czasowy Busch w wersji mechanicznej umożliwia odliczanie 15 lub 120 minut.


Elektroniczne krótkoterminiowe programatory czasowe.

Krótkoterminowy programator czasowy Busch w wersji elektronicznej pozwala na dowolne zaprogramowanie fazy odliczania w zakresie od 1 sekundy do 9 godzin, 59 minut i 59 sekund. Aktualnie ustawiony czas pozostaje zachowany po jego upływie i można go w każdej chwili przywołać. Odliczanie można w każdej chwili zatrzymać (minutnik elektroniczny). 


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje