Nadajnik ręczny Busch-Ferncontrol® na podczerwień/nadajnik ścienny Busch-Ferncontrol® na podczerwień

Przełączanie i sterowanie z kanapy.

Sterowanie różnymi źródłami światła, żaluzjami, markizami i innymi elementami w pomieszczeniach może być tak samo proste, jak włączanie i wyłączanie programów telewizyjnych za pomocą pilota. Naciskając jeden przycisk można przełączać i ściemniać oświetlenie, bez potrzeby używania szeregu przełączników. Wyjątkowa jest przy tym możliwość sterowania żaluzjami w taki sam komfortowy sposób.


Ściemnianie z oddali.

Za pomocą elementu obsługowego Busch-Ferncontrol® IR można poprzez uniwersalny ściemniacz zdalnie ściemniać odbiorniki o mocy do 420 W (z modułem rozszerzenia mocy do 735 W/VA). Dzięki inteligentnemu sterowaniu ściemniacz pozwala przy tym na podłączenie żarówek i lampek halogenowych 230 V oraz niskonapięciowych żarówek halogenowych z transformatorami konwencjonalnymi lub elektronicznymi. Funkcja pamięci zapisuje wartość ostatnio ustawionej jasności.


Przełączanie dużych obciążeń z oddali.

Wszędzie tam, gdzie z daleka trzeba przełączać wysokie moce, zastosowanie znajduje element obsługowy Busch-Ferncontrol® IR na uniwersalnym mechanizmie przekaźnikowym Busch. Moc łączeniowa 2.300 W/VA zapewnia wystarczającą rezerwę również w dużych instalacjach.


Przełączanie oświetlenia z wtyczkami z oddali.

Dzięki przełącznikowi Busch-Ferncontrol® IR z pośrednią wtyczką możliwe jest podłączanie odbiorników o zmiennej lokalizacji bez potrzeby uciążliwej instalacji. Nadaje się do żarówek, lamp halogenowych 230 V i niskonapięciowych lamp halogenowych, zasilanych transformatorami. Może obsługiwać dowolną liczbę odbiorników o maksymalnej mocy łączeniowej 2300 W.


Sterowanie wentylatorami z oddali.

Oświetlenie i wentylatory sterowane są uniwersalnym mechanizmem wyłącznika świecznikowego z elementem obsługowym na podczerwień. Mechanizm podtynkowy obsługiwany jest nadajnikiem ręcznym i na pierwszym wyjściu przełącza oświetlenie, na drugim zaś wentylator. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator działa jeszcze przez ustawiony czas.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Nadajnik ręczny.

Nadajnik ręczny Busch-Ferncontrol® IR jest głównym elementem systemu. Umożliwia on wyzwalanie wszystkich funkcji systemu. W praktyce oznacza to indywidualne przełączanie i ściemnianie zainstalowanych odbiorników podczerwieni Busch-Ferncontrol ® IR. Przy użyciu funkcji pamięci (Memo 1/Memo 2) można zapisywać sytuacje oświetleniowe, a następnie wywoływać je, naciskając jeden przycisk.


Nadajnik ścienny.

Doskonałym uzupełnieniem nadajnika ręcznego jest nadajnik ścienny Busch-Ferncontrol® IR, będący centralnym elementem obsługowym. Niezależny od sieci, umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, z możliwością zamontowania nawet na okiennej szybie, steruje funkcjami pamięci lub poszczególnymi odbiornikami, a po opuszczeniu pomieszczenia dba o ich wyłączenie („WSZYSTKO WYŁ.”). Nadajnik jest dostępny w kolorach serii wyłączników alpha.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje