Komfortowy przełącznik żaluzjowy Busch

Komfort obsługi dzięki ręcznemu obracaniu.

Tutaj na pierwszym miejscu jest najprostsza obsługa. Komfortowy wyłącznik żaluzjowy Busch umożliwia intuicyjną obsługę żaluzji, zarówno w cyklu sterowania jak i w trybie programowania.

Przycisk komfortowego wyłącznika żaluzjowego Busch można obracać w zakresie 180°. Zależnie od pozycji pokrętła osiągane jest ustawione położenie, tzn. żaluzje zatrzymują się automatycznie. Gdy komfortowy wyłącznik żaluzjowy Busch zostanie kilkakrotnie użyty, nabędzie się wprawy, jak daleko należy obracać pokrętło w celu przesunięcia żaluzji w żądane położenie. W dosłownym znaczeniu słowa - ruchem ręki.

Po każdym kompletnym przesunięciu komfortowy wyłącznik żaluzjowy Busch automatycznie ustala czas ruchu. Pozwala to na proste przejmowanie różnic w czasie ruchu zmieniających się w ciągu lat.

Komfortowy wyłącznik żaluzjowy Busch dodatkowo posiada funkcję automatyczną (funkcję pamięci). Są w niej realizowane zaprogramowane polecenia przełączania (w górę/w dół) w rytmie 24-godzinnym. W pamięci można zapisać polecenie podnoszenia i opuszczania, które będzie powtarzane każdego dnia.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.Sterowanie.

Położenie „w górę“. Podnosi żaluzję w górne położenie krańcowe

Położenie pośrednie. W tym położeniu pokrętła można przesunąć żaluzję dokładnie w żądane położenie

Położenie „w dół“. Opuszcza żaluzję w dolne położenie krańcowe

Funkcja pamięci. W trybie automatycznym żaluzja jest podnoszona i opuszczana w zaprogramowanym czasie


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje