Termostat pokojowy

Precyzyjne ciepło w odpowiednim czasie.

Zgodne z zapotrzebowaniem ogrzewanie jest kluczem do oszczędzania energii. Reguła jest imponująca: redukcja o jeden stopień oznacza oszczędność około sześć procent energii grzewczej. Duży potencjał, zważywszy na zróżnicowane potrzeby grzewcze w różnych porach dnia. Nocą zapotrzebowanie na ciepło jest z reguły mniejsze, to samo ma miejsce podczas nieobecności domowników.

Regulator temperatury pomieszczenia Busch-Jaeger umożliwia komfortowe ustawianie żądanej temperatury za pomocą pokrętła.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Wybór modelu.

Regulatory temperatury pomieszczenia Busch-Jaeger są dostępne w różnych wersjach. Możliwa funkcja dodatkowa polega przykładowo na obniżaniu temperatury w nocy włącznie z lampką kontrolną.

Ponadto dostępny jest specjalny regulator temperatury pomieszczenia do ogrzewania podłogowego, który dzięki czujnikowi zdalnemu i odzyskowi termicznemu zapewnia komfortową temperaturę.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje