Termostat pokojowy z programatorem czasowym

Precyzyjne ciepło w odpowiednim czasie.

Zgodne z zapotrzebowaniem ogrzewanie jest kluczem do oszczędzania energii. Reguła jest imponująca: redukcja o jeden stopień oznacza oszczędność około sześć procent energii grzewczej. Duży potencjał, zważywszy na zróżnicowane potrzeby grzewcze w różnych porach dnia. Nocą zapotrzebowanie na ciepło jest z reguły mniejsze, to samo ma miejsce podczas nieobecności domowników. Różnice dotyczą także pomieszczeń: w sypialni powinien zazwyczaj panować przyjemny chłód, natomiast rankiem ciepła łazienka zapewnia poczucie komfortu. Dzięki Busch-Jaeger system ogrzewania dopasowuje się do indywidualnych przyzwyczajeń użytkowników. Regulator temperatury pomieszczenia z programatorem czasowym umożliwia dowolnie ustawialne czterech czasów przełączania dziennie dla każdego dnia tygodnia. Zintegrowana jest również funkcja automatycznej zmiany czasu - letni/zimowy.

Ponadto dostępny jest specjalny regulator temperatury pomieszczenia z programatorem czasowym do ogrzewania podłogowego, który dzięki czujnikowi zdalnemu i odzyskowi termicznemu zapewnia komfortową temperaturę.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje