Informacyjna sygnalizacja świetlna Busch

Dobre poinformowanie.

Informacyjna sygnalizacja świetlna firmy Busch informuje i w dyskretny sposób zapewnia doskonałą orientację. Specjalne pole z podświetlonym piktogramem oznacza toaletę, wskazuje strefy dla niepalących i udziela informacji dotyczących pomieszczeń do zastosowań specjalnych. Informacyjna sygnalizacja świetlna firmy Busch jest przydatna wszędzie.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Rysunki w drodze.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje