Busch-iDock

Doskonałe miejsce na smartfony.

Idealna stacja dokująca przeznaczona dla iPhonów* i iPodów*. Zapisaną za pomocą Busch-iDock muzykę można odtwarzać za pomocą Busch-DigitalRadio lub kompletnego systemu Busch-AudioWorld®. Ponadto służy jako ładowarka, zapewniając tym samym stałe miejsce dla przenośnych urządzeń Apple*. Daje się bezprzewodowo sterować za pomocą pilota Apple*.

Zintegrowana w Busch DigitalRadio antena umożliwia odbiór lokalnych stacji. Korzystanie z funkcji internetowej w smartfonie pozwala odbierać wszystkie dostępne w sieci stacje na całym świecie. Busch-iDock zapewnia miejsce dla iPhona*, posiada także dodatkowe przyłącze Jack 3,5-mm do podłączania odtwarzaczy MP3. Dodatkowo możliwe jest podłączenie dwóch wmontowywanych głośników Busch-AudioWorld®.


Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


* Apple, logo Apple, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. iPhone jest znakiem towarowym Apple Inc. W chwili oddania do druku test certyfikacyjny Apple nie był zakończony. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i innymi obowiązującymi wymogami.


Głośniki.

Do Busch-iDock można podłączyć dwa wmontowywane głośniki Busch-AudioWorld®.


Adapter do montażu narożnego.

Wysokiej jakości stacja dokująca przeznaczona na iPhony* zajmuje szczególnie mało miejsca dzięki instalacji z wykorzystaniem adaptera do montażu narożnego.


Pilot zdalnego sterowania Apple*.

Podłączone iPhony* i iPody* dają się wygodnie sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania Apple*.


Wybór stacji.

Zintegrowana w Busch DigitalRadio antena umożliwia odbiór lokalnych stacji. Korzystanie z funkcji internetowej w smartfonie pozwala odbierać wszystkie dostępne w sieci stacje na całym świecie.


Podłączanie do innych urządzeń cyfrowych.

Busch-iDock zapewnia miejsce dla iPhona*, posiada także dodatkowe przyłącze Jack 3,5 mm do podłączania odtwarzaczy MP 3 innych producentów.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje