FI-SCHUKOMAT

Idealna ochrona przed niebezpiecznym dla życia porażeniem prądem.

Prąd jest użyteczny, ale może być również bardzo niebezpieczny. Gdy w łazience jest mokro, pomocnym rozwiązaniem jest gniazdo z wyłącznikiem różnicowoprądowym. Odłączy ono prąd, gdy trzeba, w milisekundach. Niebezpieczne dla życia porażenie prądem występuje np. wskutek uszkodzenia przewodu, wilgoci lub usterki urządzenia. W sytuacji zagrożenia gniazdo z wyłącznikiem różnicowoprądowym błyskawicznie i skutecznie wyłączy napięcie w gniazdku. Gniazdo nadaje się ponadto do kuchni, pracowni hobbystycznej, piwnicy i ogrodu. Jeśli sieć instalacji elektrycznej budynku nie pozwala na montaż centralnego wyłącznika różnicowoprądowego, gniazdo to stanowi idealne rozwiązanie, gdyż gwarantuje spełnienie wymogów w zakresie ochrony bez konieczności wymiany całej instalacji elektrycznej.

  • Najprostsze doposażanie, jako wariant pod- lub natynkowy
  • Wariant natynkowy dodatkowo dostępny ze stopniem ochrony IP 44
  • Ochrona przed niebezpieczeństwem porażenia prądem
  • Bezpieczeństwo eksploatacji, ponieważ po aktywacji w stanie beznapięciowym jest tylko gniazdo, a nie obwód prądowy
  • Ze zintegrowaną podwyższoną ochroną przed dotykiem zgodnie z VDE 0664
  • Przepisy dotyczące instalacji DIN VDE 0100

Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.


Nowy FI-SCHUKOMAT ze zmniejszoną wysokością konstrukcyjną.

Teraz tak płaski, jak gniazdo.


Online-Katalog (Angielski).
Dalsze informacje

Wyszukiwanie sklepów specjalistycznych.
Dalsze informacje