Nadajnik ręczny i nadajnik ścienny Busch-Ferncontrol® IR impuls

Zdalne sterowanie radiowe oświetleniem

Nadajnik ręczny i nadajnik ścienny Busch-Ferncontrol® IR

Przełączanie i sterowanie z kanapy

  • Sterowanie źródłami światła oraz żaluzjami, markizami itp. za pomocą pilota
  • Naciskając jeden przycisk można przełączać i ściemniać oświetlenie
  • Bez uruchamiania wyłącznika 
  • Wyjątkowa jest przy tym możliwość sterowania żaluzjami w taki sam komfortowy sposób.

Nadajnik ręczny

Nadajnik podczerwieni Busch-Ferncontrol® stanowi serce systemu. Umożliwia on wyzwalanie wszystkich funkcji systemu. W praktyce oznacza to indywidualne przełączanie i ściemnianie zainstalowanych odbiorników podczerwieni Busch-Ferncontrol ® IR. Przy użyciu funkcji pamięci (Memo 1/Memo 2) można zapisywać sytuacje oświetleniowe, a następnie wywoływać je, naciskając jeden przycisk.

Nadajnik ścienny

Nadajnik ścienny Busch-Ferncontrol® IR jako centralny element sterujący jest idealnym uzupełnieniem zdalnego sterowania radiowego. Niezależny od sieci, umieszczony w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, z możliwością zamontowania nawet na okiennej szybie, steruje funkcjami pamięci lub poszczególnymi odbiornikami, a po opuszczeniu pomieszczenia dba o ich wyłączenie („WSZYSTKO WYŁ.”). Nadajnik jest dostępny w kolorach serii wyłączników alpha.

Ściemnienie z dużej odległości

Za pomocą elementu obsługowego Busch-Ferncontrol® IR można poprzez uniwersalny ściemniacz zdalnie ściemniać odbiorniki o mocy do 420 W (z modułem rozszerzenia mocy do 735 W/VA). Dzięki inteligentnemu sterowaniu ściemniacz pozwala przy tym na podłączenie żarówek i lampek halogenowych 230 V oraz niskonapięciowych żarówek halogenowych z transformatorami konwencjonalnymi lub elektronicznymi. Funkcja pamięci zapisuje wartość ostatnio ustawionej jasności.

Przełączanie dużych obciążeń z dużej odległości

Element sterujący  Busch-Ferncontrol® IR jest stosowany na uniwersalnym mechanizmie przekaźnika Buscha wszędzie tam, gdzie konieczne jest zdalne przełączanie dużych mocy. Moc łączeniowa 2.300 W/VA zapewnia wystarczającą rezerwę również w dużych instalacjach.

Przełączanie świateł z wtyczkami z dystansu

Dzięki przełącznikowi Busch-Ferncontrol® IR z pośrednią wtyczką możliwe jest podłączanie odbiorników o zmiennej lokalizacji bez potrzeby uciążliwej instalacji. Nadaje się do żarówek, lamp halogenowych 230 V i niskonapięciowych lamp halogenowych, zasilanych transformatorami. Może obsługiwać dowolną liczbę odbiorników o maksymalnej mocy łączeniowej 2 300 W.

Zdalne sterowanie wentylatorem

Oświetlenie i wentylatory sterowane są uniwersalnym mechanizmem wyłącznika świecznikowego z elementem obsługowym na podczerwień. Mechanizm podtynkowy obsługiwany jest nadajnikiem ręcznym i na pierwszym wyjściu przełącza oświetlenie, na drugim zaś wentylator. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator działa jeszcze przez ustawiony czas.