KNX-sensoren / bedieningselementen

Centraal en comfortabel bedienen en weergeven.

Met elkaar verbonden structuren werken veel efficiënter dan afzonderlijke systemen. In woningen en gebouwen verlagen zij het energieverbruik en daarmee de gebruikskosten. Gelijktijdig zorgen zij voor een toename van comfort en veiligheid. Busch-Jaeger KNX-bedieningselementen vormen de interface tussen deze hoogwaardige technologie en de gebruiker. Ze regelen licht, warmte, verse lucht en de jaloeziesturing. Ook de integratie van mediatechniek en internet is mogelijk.

Bedieningselementen met kleurconcept. En maximaal comfort.

De multifunctionele bedieningselementen met kleurconcept voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van comfort en techniek. Deze bedieningselementen zijn uitgerust met telkens twee RGB-leds per bedieningswip, die werken met een consequent kleurconcept. Hierdoor herkent u de functie in één oogopslag. Verder kunnen de vlakken van pictogrammen worden voorzien. Aan iedere kant van een toets kan een eigen functie worden gegeven – bijvoorbeeld voor het oproepen van telkens één lichtscène. Op deze wijze wordt een 4-voudig bedieningselement een 8-voudig bedieningselement.


Schakelaarprogramma.

Dit product is verkrijgbaar in de volgende varianten.


Grote programmadiversiteit.

01

Bedieningselement 1-/2-voudig

02

Bedieningselement 2-/4-voudig

03

Bedieningselement 4-/8-voudig

Functionaliteit.
Schakelen | Dimmen | Jaloezie | Impulsdrukker | Waardezender | Lichtscène-nevenpost | Standenschakelaar | Meervoudige bediening | Logische functie (inclusief lichtscènes)

Eigenschappen.
Bedieningswippen met tekstvenster | Demontagebescherming | Vrij programmeerbare bedieningsvlakken | Kleurconcept

04

Kamerthermostaat

05

Bedieningselement 2-/4-voudig met kamerthermostaat

Functionaliteit.
Comfort | Stand-by | Nachtbedrijf | Vorstbeveiliging | Temperatuurinstelling | Tijd | Datum | Verwarmen | Koelen | Fan-coil-bedrijf voor verwarmen en koelen | Lichtscènes | Lichtscène-nevenpost | Waardeobjecten | Logische functies (inclusief lichtscènes)

Eigenschappen.
Bedieningswippen met tekstveld | Demontagebescherming | Verlicht display | Kleurconcept

06

Bedieningselement 3-/6voudig met IR-ontvangst

Functionaliteit.
Tien vrij programmeerbare IR-kanalen | Schakelen | Dimmen | Jaloezie | Impulsdrukker | Lichtscènes | Lichtscène-nevenpost | Waardeobjecten | Logische functie (inclusief lichtscènes)

Eigenschappen.
Bedieningswippen met tekstveld | Demontagebescherming | Verlicht display | Kleurconcept

07

Bewegingsschakelaar voor inbouwmontage Standaard

08

Bewegingsschakelaar voor inbouwmontage Comfort

Functionaliteit.
Vier kanalen | Logische functie (inclusief lichtscènes)

 

 


Labelsoftware (Engels).

Alle producten precies coderen met de praktische tool voor uw individuele teksten. Voor veel producten een eenvoudig en optisch aantrekkelijke mogelijkheid. Meer informatie


Bij dit systeem zijn aktoren nodig om de commando's van bedieningselement naar de verbruiker om te zetten.